KONTAKT


Alpod-Europod d.o.o.
Trnjanska cesta  105
10000 Zagreb

t. +385 1 2042 406
t. +385 1 2045 513
f. +385 1 2045 452
alpod@alpod.hr


 Vodstvo

Matjaž Štefan
Direktor Administracija

Renata Pirjevec
voditelj računovodstva
t. + 385 1 2045 509
f. + 385 1 2042 452
renata.pirjevec@alpod.hr
Snježana Kuhar
računovodstvo
t. + 385 1 2045 508
f. + 385 1 2042 452
snjezana@alpod.hr


 Komercijala

Ivan Sesar
komercijalist
t. + 385 1 2042 405
f. + 385 1 2042 452
ivan.sesar@alpod.hr
Domagoj Zorić
komercijalist
t. + 385 1 2045 513
f. + 385 1 2042 452
domagoj.zoric@alpod.hr


 Maloprodaja
Projekti
Ivan Vukelić
trgovac
t. + 385 1 2042 406
f. + 385 1 2042 452
ivan.vukelic@alpod.hr
 


 Nabava

Ivan Sesar
t. + 385 1 2042 405
f. + 385 1 2042 452
ivan.sesar@alpod.hr
 


 Izvoz

Snježana Kuhar
t. + 385 1 2045 508
f. + 385 1 2042 452
snjezana@alpod.hr
 


 Projekti

Mario Sertić
Projektna prodaja
t. + 385 1 3333 630
f. + 385 1 2042 452
mario.sertic@alpod.hr
Ivica Klišanin
Projektna prodaja
t: +385 1 2045 513
f. + 385 1 2042 452
ivica@alpod.hr
Nataša Vuksanić
Projektna prodaja
t.+ 385 1 3333 631
f. + 385 1 2042 452
natasa.vuksanic@alpod.hr


 FLOOR EXPERTS PARKET CENTAR

Radno vrijeme salona:

Ponedjeljak-petak:
subota:
od 08:00 do 20:00
od 08:00 do 14:00
nedjelja i praznici zatvoreno

Domagoj Zorić
voditelj maloprodaje
t. + 385 1 2045 513
f. + 385 1 2042 452
domagoj.zoric@alpod.hr
Ivan Vukelić
trgovac
t. + 385 1 2042 406
f. + 385 1 2042 452
ivan.vukelic@alpod.hr


Imate kakvo pitanje?
 
  Alpod-Europod d.o.o.  |  Trnjanska cesta  105  |  10000 Zagreb  |  Hrvatska  |  t. 00 385 1 2045 513  |  alpod@alpod.hr
 

Posjetite našu novu web stranicu www.Floor-Experts.hr