Podrška

01

Tehničke upute

Na električno podno grijanje mogu se ugraditi samo određene podne obloge. Prilikom ugradnje podnih obloga na podno grijanje uvijek provjerite da li se izabrane podne obloge mogu upotrijebiti u slučaju toplovodnog ili električnog podnog grijanja. Vodite računa da sistem podnog grijanja bude ugrađen stručno i u skladu sa tehničkim zahtjevima proizvođača podnih obloga.
  • 1. DRVENE PODNE OBLOGE NA PODNOM GRIJANJU

    

   Na niskotemperaturne sisteme podnog grijanja mogu se postavljati parketi i druge podne obloge koje su namjenjene za podno grijanje. Drvo ima srednji stupanj toplotne otpornosti. Adekvatni su tanji parketi debljine 10 do 15 mm sa toplotnom otpornošću do 0,15 m2K/W.

   Na košuljici koja se grije i samo drvo se zagrijava i posljedično suši, što može dovesti do skupljanja i „rada“ drveta. “Rad” drveta je konstrukcijski izuzetno smanjen kod gotovih dvoslojnih ili troslojnih parketa. Neke vrste drveta na promjenu vlažnosti reagiraju brže i intenzivnije.

   Preporučujemo da na podno grijanje ne ugrađujete parket od slijedećih vrsta drveta: javor, bukva, drvo masline, akacija, bambus, wenge, bubinga, cumaru, crna breza, ipe, mutenye, jatoba, kempas, massaranduba, palisander, pynkado, crni siris, sapeli i tigerwood, jer se može desiti da se u sezoni grijanja , naročito kod širih dasaka i tangencijalnog drveta pojave pukotine između daščica parketa.

   Uljeni parketi imaju otvoreniju strukturu drveta nego lakirani. Zbog premaza koji ne stvara film, bolje dišu i brže se prilagođavaju okruženju u kom se nalaze. Ukoliko se nalaze u suhom i toplom okruženju brže se i suše.

  • 2. TEHNIČKI UVJETI

    

   Košuljica se mora postaviti prema uputama proizvođača i u skladu sa standardima. Površina mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista, a košuljica kompaktna, suha i bez pukotina.

   Podno grijanje trebaju projektirati i ugraditi stručnjaci. Grijane cijevi moraju biti ugrađene barem 35 mm ispod površine košuljice kako bi se osiguralo ravnomjerno raspoređivanje topline po površini. U suprotnom se na podnoj oblozi mogu pojaviti pukotine i deformacije. Najviša dozvoljena površinska temperatura podne obloge za vrijeme rada iznosi 26°C.

   Najviša dozvoljena efektivna snaga na površini podnih obloga iznosi do 60 W/ m2. Regulacija temperature podnog grijanja mora biti sistemska. Relativna vlažnost zraka u prostorijama sa ugrađenom podnom oblogom mora biti između 50 i 60%, a temperatura između 18 i 22°C.

   Najveća dozvoljena vlažnost košuljice za postavljanje podnih obloga kod cementnih košuljica je do 1,8%, a kod anhidritnih do 0,3%, mjereno po CM metodi. Majstor koji je zadužen za izradu košuljice mora prethodno predvidjeti i obilježiti mjesto za CM merenje. Prije postavljanja podnih obloga, podno grijanje mora se uključiti prema slijedećem protokolu.

  • 3. PROTOKOL UKLJUČIVANJA GRIJANJA

    

   (za cementne košuljice tip A4) Nakon propisanog 21 satnog mirovanja cementne košuljice (barem 7 dana kod anhidritne košuljice) podno grijanje može se postupno uključiti. U sistem se bez zaustavljanja noću dovodi voda konstantne temperature prema sljedećem postupku:

    
   Dan Temperatura
   1 25 °C
   2 30 °C
   3 35 °C
   4 40 °C
   5 45 °C
   6 50 °C
   7 55 °C
   8 – 20 55 °C
   21 50 °C
   22 45 °C
   23 40 °C
   24 35 °C
   25 30 °C
   26 25 °C
   27 ……
    

   Ukoliko su grijane cjevi ugrađene na srednju visinu košuljice — tip košuljice A3 (ne direktno na termoizolaciju), nakon opisanog postupka i nakon što se košuljica ohladi, mora se napraviti još jedan kratkotrajan toplinski šok sa grijanjem košuljice do najviše temperature i hlađenjem. Nakon hlađenja košuljice vrši se mjerenje sadržaja preostale građevinske vlage po CM metodi.

  • 4. PRIJE POSTAVLJANJA

    

   Ukoliko sadržaj vlage u košuljici postigne odgovarajuću suhoću, može se početi sa postavljanjem. U suprotnom nastavlja se sa dovođenjem vode temperature 40°C sve dok košuljica ne bude odgovarajuće suha. Za vrijeme sušenja potrebno je osigurati odgovarajuće provjetravanje prostorija, bez propuha.

   Prije postavljanja podne obloge temperaturu postepeno smanjivati, a 2-3 dana prije početka radova sistem potpuno isključiti odnosno održavati temperaturu košuljice 15 do 18°C, a temperaturu zraka u prostoriji 15 do 20°C. Preporučujemo da se na podno grijanje košuljica lijepi. Ljepila i eventualni premazi trebaju odgovarati podnom grijanju.

  • 5. NAKON POSTAVLJANJA

     Podno grijanje može se uključiti 3 dana nakon postavljanja podne obloge, postepenim podizanjem temperature vode za 5°C dnevno. Održavajte temperaturu i klimatske uvjete opisane u točki 2 tehničkih zahteva. Po potrebi se u sezoni grijanja provodi dodatno vlaženje zraka.
 

OPĆA UPUTSTVA

Vašem podu od drveta, potrebna je odgovarajuća njega, i održavanje. Za čišćenje prljavštine, kao što je npr. pjesak, koristite usisivač sa mekanim nastavkom, mekanu metlu, ili krpu.  Na ulaze stavite kvalitetan otirač koji spriječava unos pjeska na parket.

Na nogare namještaja stavite zaštitne podmetače od filca, čime sprječavate nastanak ogrebotina. Ne premještajte namještaj tako da ga vučete, već ga podignite, i premjestite.

U slučaju prosipanja vode, ili drugih tekučina, odmah obrišite. Mrlje od kave, crnog vina, ili kečapa, uklonite odmah, jer mogu ostaviti trajne posljedice. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja, posavjetujte se sa svojim prodavačem parketa.

Ukoliko je pod jako prljav, treba ga očisti ručno, vlažnom krpom. Ne koristite mokru krpu, sa koje se cjedi voda, jer tako mogu nastati oštečenja na drvetu (drvena podna obloga može nabubriti). Takođe nije dozvoljeno korištenje usisivača na vodu.

Važan uvjet za dug životni vjek drvenih podnih obloga, je ugodna klima u prostoriji, sa temperaturom od približno 20°C, i relativnom vlažnošću zraka od 50% do 60%. Spomenute uvjete možete pratiti pomoću elektronskog mjerača vlage ili kućne meteorološke stanice (izninmo je važno u vrijeme sezone grijanja).  Optimalnu relativnu vlažnost zraka, moguće je održavati pomoću električnih ovlaživača zraka.

Kod većih staklenih površina, treba izbjegavati direktnu sunčevu svjetlost (obavezna zaštita od sunca).

LAKIRANE POVRŠINE

Nakon ugradnje, lakirane površine očistiti, sredstvom za čišćenje lakiranih površina. Može biti u vidu koncentrata, koji se razrjeđuje vodom (pratite upute), a još jednostavnija su sredstva za čišćenje, sa raspršivačem, jer su već razrjeđena. Pod treba biti dobro usisan, kako bi se uklonile čvrste nečistoće.  Meku krpu navlažiti, i čistiti u oba smjera.

Parket možete dodatno zaštititi sredstvom za njegu parketa koje sadrži određeni postotak laka.  Nakon prve impregnacije koristi se i kasnije (1-2 x godišnje) jer se na taj način osvježava lak i prekrivaju sitne ogrebotine. Nekoliko sati nakon nanošenja, po podu ne treba hodati. Pridržavajte se uputstva prodavača.

Za uporne mrlje posavjetujte se sa stručnjakom, u vezi sa primjenom različitih sredstava za čišćenje specifičnih mrlja.

Ne koristite sredstva koja sadrže vosak. Ne čistite mlazom vode.

Kada se na parketu pojavi veća pohabanost laka, lak izbrusite i ponovo prelakirajte parket. Ukoliko je lak već sasvim nestao sa površine, parket se teško može lijepo obnoviti. Ponovno brušenje i lakiranje prepustite stručnjaku, odnosno parketaru.

ULJENE POVRŠINE

Za uljenje parketa koriste se ulja koja ističu prirodan izgled drveta, i povećavaju njegovu otpornost na habanje, prljavštinu i vlagu.

Odmah nakon završenog postavljanja parketa, parket očistite sredstvom za čišćenje uljenih površina. Na taj način površinu štitite od prljavštine, a pod je dodatno zaštićen. Za pravilno korištenje pratite uputstva koja važe za sredstvo za čišćenje koje koristite. Opće uputstvo je da pod treba prvo usisati, odnosno dobro očistiti. Zatim sredstvo za čišćenje pomješajte u odgovarajućem omjeru sa vodom (pratite uputstva). Mekom krpom umočite u rastvor nanesite sredstvo za čišćenje na drveni pod. Voda ne smije kapati sa krpe.

Kod većih površina koristite dvije kante. U jednoj neka bude voda pomješana sa sredstvom za čišćenje, a u drugoj čista voda u kojoj dodatno ispirete krpu. Krpu uvijek prvo isperite u čistoj vodi, a tek onda je umočite u vodu sa sredstvom za čišćenje. Nakon toga nemojte dodatno ČistitI krpom koja je namočena čistom vodom, jer biste na taj način isprali zaštitni sloj. Ostavite nekoliko minuta da dobro upije, a onda obrišite pod suhom krpom, u pravcu vlakana drveta.

I kasnije pod redovno održavajte sredstvom za čišćenje uljenih površina. Na početku neka to bude jednom tjedno odnosno u zavisnosti od korištenje poda procjenite koliko zahtjeva njegu, ali ne manje od jednom mjesečno. Nakon svakog čišćenja sredstvom za čišćenje uljenih površina, vaš pod će se manje prljati.

Nakon završenog uobičajenog „vlažnog“ čišćenja, tvrdokornije mrlje možete ukloniti sa nekoliko kapi koncentrata sredstva za čišćenje, koje nanesete direktno na mrlju. Ostavite da djeluje oko 5 minuta, i pod ponovo očistite uobičajenom mješavinom za čišćenje (voda sredstvo za čišćenje).

Uljene površine povremeno treba osvježavati uljem za održavanje uljenih površina. Površine sa kojih je usljed habanja nestao zaštitni sloj, primjenom ovakvog ulja ponovo dobiju lijep izgled. U zavisnosti od natur, ili bijele uljene površine, koristite odgovarajuće ulje (natur ili bijelo).

Prije nanošenja ulja pod se mora detaljno očisti. Za uklanjanje ostataka sredstva za čišćenje, očistite pod intenzivnim sredstvom za čišćenje. Zatim počnite sa nanošenjem ulja.  Ne odgađajte uljenje toliko dugo, da pod ostane potpuno bez zaštitnog sloja i pohaban, jer tako gubi dobar izgled, koji se kasnije ne može u potpunosti vratiti.

Prilikom nanošenja ulja temperatura mora biti između 16°C i 20°C.

Malo ulja nanesite na pod i ravnomjerno raspodjelite pomoću mašine za poliranje sa odgovarajućim filcom, odnosno ručno pamučnom krpom. Ostavite da djeluje 10 do 15 minuta. Ukoliko cijela površina nije dobro natopljena, ponovite postupak. Svaki višak ulja uklonite sa poda pomoću krpe. Kako biste nanjeli pravu količinu ulja, preporučujemo korištenje raspršivača, za nanošenje ulja.

Nakon sat vremena pod ručno ispolirajte odnosno, ukoliko želite postići bolji rezultat, mašinom za poliranje (150 obrtaja u minuti) sa bijelim, ili crvenim filcom. Čoškove i ostale teško dostupne dijelove ispolirajte ručno. Polirajte, dok površina ne bude suha. Posljednje poliranje mora biti, u pravcu vlakana drveta.

Upozorenje:  opasnost od samozapaljenja.  Krpe natopljene uljem trebaju se isprati vodom odmah nakon završenog posla, i osušiti na zraku.

Pod nakon završene obrade treba sušiti najmanje 24 sata, prije nego što se može po njemu hodati. Ulje se stvrdnjava narednih tjedan dana, i tada treba biti oprezan, prilikom premještanja teških stvari.

Za dodatnu zaštitu od prljavštine potrebno je nakon 7 dana površinu obraditi još, i sredstvom za čišćenje.

Ne koristite krpe koje sadrže mikrovlakna. Vaš pod u suprotnom može postati grub, te se može brže prljati. Koristite samo krpe od prirodnih vlakan,a poput pamuka, ili filca.

 
 • 1. PRIJE POSTAVLJANJA

   • 1.1. Dozvoljena vlažnost podloge:


    • cementna košuljica do 2,0%, cementa košuljica sa podnim grijanjem do 1,8%
    • anhidritna košuljica do 0,5%, anhidritna košuljica sa podnim grijanjem do 0,3%
    • drvena podloga 9 ± 2%
    • iverica i slični pločasti materijali 9 ± 2%

    Investitor, naručilac radova mora osigurati da objekt bude adekvatno osušen. Podopolagač ima pravo i dužnost da izmjeri vlagu i (prema dogovoru) da savjetuje ili učestvuje u isušivanju ili provođenju drugih mjera kojima se smanjuje utjecaj vlage na drvene podne obloge (parketa, laminata). Podopolagač u dogovoru sa glavnim izvođačem ima pravo da prema vlastitoj procjeni odgodi ili prekine radove ukoliko procjeni da su uvjeti za rad neodgovarajući, ali o tome prethodno mora obavjestiti investitora, tj. naručioca radova.

   • 1.2. Košuljica mora biti napravljena u skladu sa propisima:


    • potrebno je napravizi hidroizolaciju, termoizolaciju, zvučnu izolaciju, i postaviti odgovarajuću građevinsku konstrukciju;
    • podloga treba biti ravna, a nivo podloge prilagođen zahtjevima određene vrste podne obloge;
    • površina za postavljanje mora biti čista, kompaktna, ne pregruba, bez pukotina i odgovarajuće apsorpcije;
    • temperatura podloge za vrijeme postavljanja kao i 48 sati nakon postavljanja mora biti između 15°C i 18°C;
    • kod košuljice sa toplovodnim podnim grijanjem, prije ugradnje, neophodno je postepeno zagrijavanje prema propisanom protokolu o uključivanju podnog grijanja;

    Adekvatnu pripremu košuljice mora osigurati investitor, tj. naručilac radova. Podopolagač ima pravo i dužnost da izvrši vizualnu kontrolu gore navedenih parametara i da upozori na uočene nepravilnosti. Podopolagač u okviru svog djelokruga (prema dogovoru) može surađivati u pripremi podloge ili njenoj sanaciji.

   • 1.3. Prostorije i drvene podne obloge moraju biti održavane na određenoj temperaturi i aklimatizirane;


    • prostorija ne smije biti izložena propuhu, klimi; min. 15—18°C i 50—65% relativna vlažnost zraka,
    • drvena podna obloga treba biti skladištena u sredini prostorije gdje će se postavljati najmanje 48 sati prije postavljanja,
    • određeni paketi drvene podne obloge otvaraju se neposredno prije početka postavljanja.

    Adekvatne uvjete na objektu dužan je osigurati investitor tj. naručilac radova. Izvođač radova je (ukoliko nije drugačije dogovoreno) dužan robu dostaviti u objekt, a investitor tj. naručilac radova dužan ju je preuzeti sa prijevoznog sredstva i skladištiti je u prostorijama kako bi se dovela na određenu temperaturu. U slučaju kada drvenu podnu oblogu u objekt dostavlja podopalagač, naručilac tj. investitor dužan je ponuditi svu pomoć i podršku prilikom skladištenja parketa. Za materijal koji je uskladišten na objektu odgovoran je naručilac – investitor.

   • 1.4.

    Dozvoljena vlažnost parketa se kreće između 8 i10% ± 2%. Parket koji se ugrađuje u objekt mora imati vlažnost koja treba biti što približnija ravnotežnoj vlažnosti drveta u odnosu na klimu objekta za vrijeme rada objekta.

     

    Podopolagač je dužan prije početka radova provjeriti uvjete na objektu i vlažnost drvene podne obloge, te dobijene vrednosti zabilježiti u zapisnik o primopredaji.

   • 1.5.

    Prije postavljanja drvenih podnih obloga svi ostali radovi, osim ugradnje dovratka, zadnje faze krečenja i fine montaže grijanih tijela moraju biti završeni. Nabrojani radovi mogu se vršiti nakon završenog polaganja podne obloge.   • 1.6.

    Prostorije u kojima se vrši polaganje podne obloge moraju biti zatvorene. U njima se ne smiju vršiti drugi radovi, ne smije biti drugih izvođača. Naručilac tj. investitor dužan je podopolagaču osigurati odgovarajuće radne uvjete i pristup izvoru električne energije.

 • 2. NAKON POSTAVLJANJA

   
   • 2.1.

    Nakon završenog postavljanja, najmanje, u sljedeća 24 sata, po površini se ne smije hodati, i površina se ne smije na bilo koji drugi način opteretiti.

   
   • 2.2.

    Postavljene drvene podne obloge, u prvom periodu nakon postavljanja, nije dozvoljeno djelimično, ni potpuno pokrivati, ili ih koristiti kao površinu za odlaganje stvari.

   
   • 2.3.

    Prostoriju treba osigurati od ulaska dodatne vlage. Nakon postavljanja morajusei osigurati slijedeći klimatski uvjeti:    • temperatura prostorije 15 – 25°C,
    • relativna vlažnost zraka 50 – 65%.
 • 3. BRUŠENJE I POVRŠINSKA ZAŠTITA PARKETA (VAŽI ZA NEOBRAĐEN PARKET)

   
   • 3.1.

    Nakon postavljanja, parket mora mirovati od 5 do 14 dana (procjena izvođača radova). U tom periodu u prostoriji ne smiju se izvoditi nikakvi radovi, koji bi mogli oštetiti parket ili ga uprljati (silikon, ulje, kreč…). Treba biti pažljiv i prilikom hodanja po parketu.

   
   • 3.2.

    Nakon faze mirovanja parketa izvođač procjenjuje da li su ispunjeni svi uvjeti potrebni za kvalitetan nastavak radova, u suprotnom, predlaže investitoru odgovarajuće rješenje. Eventualne dodatne troškove snosi investitor, tj. naručilac.

   
   • 3.3.

    Pridržavajte se točaka 1.5 i 1.6

   
   • 3.4.

    U prostoriji u kojoj se izvode radovi moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:    • temperatura prostorije 15—25°C,
    • relativna vlažnost zraka 50—65%,
    • prostorija ne smije biti prašnjava, ne sijme biti izložena propuhu i suncu (zaštita od sunca);
    • slojevi laka se nanose u razmaku od najviše 48 sati.
   
   • 3.5.

    Upotreba lakiranih površina:    • po parketu se može hodati nakon najmanje 48 h
    • mehaničko opterećenje parketa nakon najmanje 7 dana.
   
   • 3.6.

    Pri primopredaji ne mogu se očekivati savršeno lakirane površine, jer radni uvjeti nisu jednaki uvjetima u tvornici. Kvaliteta lakiranja se ocjenjuje sa visine stajanja i zavisi od svjetlosti (DIN standard).

02

Garancija

OPĆA UPUTSTVA

Vašem drvenom podu potrebna je odgovarajuća njega i odražavanje. U slučaju prosipanja vode, ili drugih tekučina, odmah obrišite. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja, posavjetujte se sa svojim prodavačem parketa.

Važan uvjet za dug životni vijek drvenih podnih obloga je ugodna klima u prostoriji, sa temperaturom od približno 20°C, irelativnom vlažnošću zraka od 50% do 60%. Spomenute uvjete možete pratiti pomoću elektronskog mjeraća vlage, ili kućne meteorološke stanice (naročito je važno u vrijeme sezone grijanja). Optimalnu relativnu vlažnost zraka moguće je održavati pomoću električnih ovlaživaća zraka.

Najveći neprijatelji podnih obloga jesu voda i pesak. Pod se održava čistim čišćenjem metlom, brisanjem prašine, i povremenim čišćenjem vlažnom, ali ne i mokrom krpom. Podne obloge se ne smiju čistiti vodom, jer može doći do oštećenja proizvoda (proizvod može nabubriti). Takođe, nije dozvoljeno korištenje usisivača na vodu.

Za svakodnevno održavanje preporučuje se primjena sredstava za čišćenje podnih obloga, koje treba koristiti u skladu sa uputama koja su na njima navedena.

Za čišćenje prljavštine, kao što je npr. pijesak, koristite usisivač sa mekanim nastavkom, mekanu metlu, ili krpu. Na ulaze postaviti kvalitetan otirač, koji sprječava unos pjeska, na podnu oblogu.

Na nogare stolica, stolova i ostalog namještaja, treba staviti podmetače od filca, koji moraju biti zaljepljeni, a ne pričvršćeni čavlima. Ne pomičite nameštaj tako, da ga vučete, već ga podignite i premjestite.

Ne preporučuje se postavljanje podnih obloga u mokrim prostorijama, kao što su saune i kupaone.

ULJENE POVRŠINE — VANJSKE DRVENE PODNE OBLOGE

Drvenoj terasi, bilo da je nova, ili stara, potrebno je određeno održavanje, kako biste dugo mogli uživatI u njenom izgledu. Vremenski utjecaji uzrokuju širenje i skupljanje drveta, što dovodi do promjena na njemu, naročito ukoliko se vremenski uvjeti brzo mjenjaju (na primer kratkotrajna kiša, a ubrzo zatim, jako sunce).

Najviše promjena na drvenoj terasi nastaje u prvoj godini, nakon postavljanja. Padaline prvo uzrokuju ispiranje ulja sa površine drveta. Ispiranje je uvijek neravnomjerno, i zbog toga se na drvetu pojavljuju mrlje. Ukoliko je padalina više, drvo brzo dobije ravnomjernu boju, koja se polako mijenja u sivu, svijetliju ili tamniju, ovisno od vrste drveta. Na primer, tikovina vremenom postaje srebrno-siva, a drvo ipe, nešto tamnije sive boje.

Promjena može nastati u slučajevima kada je dio terase natkriven i nije izložen padalinama. Taj dio terase ne postaje siv, odnosno postaje siv značajno sporije, nego dio koji je izložen padalinama. Opcije korisnika terase su u tom slučaju slijedeće:

1. Da očuva postojeće stanje

2. Da koristi određene postupke za izjednačavanje boje — da i natkriveni dio terase postane siv

3. Da premaže terasu odgovarajućim uljem, i premaz periodično obnavlja

Najviše posla zahtjeva posljednja mogućnost jer obnova premaza zahtjeva određeni obim poslova i pridržavanje pravila postupka. Premazi uljem su kod kvalitetnih vrsta drveta (tikovina, drvo ipe, drvo kumaru) sasvim nepotrebni, u smislu produžavanja njegovog trajanja.

Najbolji način čišćenja terase je redovno pranje vodom, naročito u zagađenijoj sredini,, gde zbog nečistoća iz zraka preko zime na drvetu nastaje tamni sloj, koji na proljeće treba očistiti, kako bi terasa vratila svoj sjaj. Ukoliko koristite raspršivač sa većim pritiskom vode, koristite ga pažljivo i ne približavajte se previše površini terase, kako ne bi došlo do površinskih oštećenja.

U zagađenijoj sredini (primer je iz Ljubljane) obavezno je povremeno čišćenje drveta, a u ostalim mjestima, dovoljno je jednom godišnje očistiti, na početku sezone.

Ukoliko je potrebna primjena sredstava za čišćenje, kako bi se uklonile određene mrlje, najbolji je sapun odnosno sredstva za čišćenje, na bazi sapuna. O korištenju sredstva za čišćenje posavetujte se sa dobavljačem drveta jer primjenom neodgovarajućih sredstava za čišćenje, možete utjecati na strukturu drveta. Po potrebi možete koristiti i meku četku, ali nikako grube četke, kako ne bi došlo do površinskih oštećenja drveta.

Za čišćenje vanjskih podnih podloga preporučujemo sredstvo za čišćenje DETEROIL, proizvođača Tover s.r.l.

Drvene terase se ulje, prije svega, iz dva razloga: kako bi se zadržao prirodan izgled boje drveta, i kako bi se produžio vijek trajanja, što važi samo za manje kvalitetne vrste drveta, kao što je ariš.

Prema našim iskustvima većina vlasnika terasa, koji se odluče za uljenje, nakon nekoliko godina, to više ne rade, i terasu sasvim prepuste utjecaju vremena. U slučaju, djelimično pokrivenih terasa, tada dolazi do značajno većih razlika u boji pokrivenog i izloženog dijela terase,što je značajno teže izjednačiti, nego da uljenje nisu nikada koristili.

Za uljanje površine spoljašnjih drvenih podova koristite ulje za impregnaciju OIL4SUN proizvođača Tover s.r.l.

Sredstva za obnavljanje prirodnog izgleda drveta, većinom su kemijski preparati, koji agresivno djeluju na drvo. U većini slučajeva, prilikom korištenja sredstva za čišćenja, sa površine je potrebno četkom ukloniti posivjela vlakna.

Obično dolazi do ravnomjernog nestajanja između tvrđih i mekših vlakana tako da drvo postane nešto grublje. Do toga ne dolazi kod veoma tvrdih vrsta drveta, kao što su drvo ipe i drvo kumaru. Nakon korištenja sredstva za čišćenje pod treba premazati uljem.

Kod tikovine ne koristite sredstvo za obnovu prirodnog izgleda drveta, jer neka sredstva mogu otopiti ulje u drvetu, što kasnije uzrokuje, otpadanje površinskih drvnih ćelija.

Kako bi se rješili sive boje, na površini vanjskih drvenih podova, koristite sredstvo za uklanjanje sive boje, GREY FREE, proizvođača Tover s.r.i.

Uvjeti garancije:

Garancija važi za laminatne podove iz redovnog programa koji su montirani u normalno opterećenim prostorijama, u skladu sa preporučenom klasom upotrebe po EN 13329. Garancija ne važi u slučaju kemijskih i mehaničkih oštećenja. Garancija počinje važiti sa danom kupovine. Garancija se ne prenosi, i pripada samo prvom kupcu.

Montiranje

Laminatni pod mora biti položen u skladu sa uputama za montiranje. Upute za polaganje laminata su priložene, obično u svakoj trećoj kutiji. Opširnije upute za polaganje i održavanje možete dobiti ovdje.

Otpornost na habanje:

Pravo na garanciju nastaje kada je gornji sloj (dekor), potpuno odstranjen, u veličini od najmanje 1 cm². Ljuštenje boje sa ruba daske, nije uključeno u garanciju.

Otpornost na utjecaj svjetlosti:

Gubitak boje, prema „skali plave vune“, ne prelazi 6. Postupak testiranja prema EN20105. Ne uključuje prirodno starenje.

Otpornost na mrlje

Otpornost na uticaj slijedećih supstanci: čist aceton, krema za njegu ruku, alkoholna pića, prirodni voćni sokovi, i sokovi od povrća, masti, kava, coca cole, lak za nokte, i slično.

Garancijski zahtev:

Svaka reklamacija mora biti u pisanom obliku, i uz nju obavezno mora biti priložen, i originalni račun. Garancijski zahtev mora se podnijeti, u roku od 30 dana, od datuma kada je uočena greška. Zadržavamo pravo pregleda objekta.

Garancijsko poravnavanje

Garancijsko poravnavanje se vrši isključivo na osnovu trenutne vrijednosti robe. Određivanje trenutne vrijednosti vrši se u odnosu na garancijski rok, tako da se npr. iznos nadoknade za klasu habanja W31/stambene prostorije, godišnje smanjuje, za 1/10 od vrijednosti novokupljene robe.

Ukoliko je garancijski zahtjev odobren, u obavezi smo kupcu besplatno dostaviti robu na prodajno mesto. Troškove montaže pokriva kupac. Ova garancija ne pokriva drugu štetu, ili druge troškove, koje bi mogao prouzročiti proizvod. Ukoliko se reklamirani laminat više ne proizvodi, bira se odgovarajuća zamjena, iz trenutnog prodajnog programa.

Garancijska izjava

Tvrtka Alpod d.o.o., daje garanciju na kvalitetu prodanih materijala, i na kvalitetu usluge iz područja podnih obloga, pod sledećim uvjetima:

Uvjeti garancije:

 • Garancija važi za sve parkete koji su kupljeni, odnosno montirani, od strane tvrtke Alpod d.o.o. , od 01. sječnja 2007. godine.
 • U slučaju pozitivno riješene reklamacije, tvrtka Alpod d.o.o., će zamjeniti materijal bez novčane naknade, ili/i odstraniti nepravilnosti, koje su nastale pri montaži.
 • Parket mora montirati stručno lice, po uputama proizvođača, i uz poštivanje općih standarda i normi, koji važe za podne obloge.
 • Tvrtka Alpod d.o.o. zadržava pravo na popravak pojedinačnih lamela, dasaka, odnosno ploča.
 • U slučaju da određeni materijal nije više u proizvodnji može se zameniti adekvatnim raspoloživim materijalom. Odluke o komercijalnom načinu rješavanja reklamacija donosi Alpod d.o.o. u dogovoru sa kupcem.
 • Garancija važi samo za količinu materijala sa greškom, koja je ustanovljena zapisnikom, a ne za cijelu kupljenu količinu.
 • Za indirektnu štetu koja je nastala zbog nekvalitetnih proizvoda i usluga, tvrtka Alpod d.o.o. nije odgovorna.
 • Garancija se priznaje samo ukoliko je reklamacija izvršena u pisanoj formi u roku od 8 dana od nastanka greške, i uz prilaganje originalnog i u cijelosti plaćenog računa.
 • Očigledne i vidljive greške parketa treba odmah prijaviti pisanim putem, najkasnije u roku od 8 dana, i to, prije početka ugradnje.
 • Visina garancijom priznate štete, ovisi od vrijednosti novog materijala, i vremena koje je proteklo od dana kupovine. Svake godine vrijednost materijala pada za 10%, što znači, da se vrijednost zamjene materijala zbog kvalitete, u slučaju garancijskog perioda od 5 godina, svake godine smanjuje za 10% u odnosu na trenutnu cijenu (npr. ako se greška pojavi nakon dvije godine od dana kupovine, vrijednost se smanjuje za 20%).
 

Garancija ne važi u slijedećim situacijama:

 • Ako su oštećenja nastala kao posljedica nestručne montaže od strane trećih lica i/ili neadekvatnih uvjeta prilikom, ili nakon ugradnje (pogledajte Uputstva za montiranje…).
 • Ako su oštećenja nastala zbog neodgovarajuće podloge (podloga mora biti ravna, čvrsta, kompaktna, čista, porozna, odgovarajućeg sastava itd.), ili upotrebom neodgovarajućeg ljepila i obloge;
 • Ako su oštećenja nastala usljed vlage, drvnih insekata, nezgoda, više sile, ili prolivene vode
 • Ako su usljed grijanja, hlađenja, vlaženja, ili isušivanja prostorija, na parketu nastale vizualne i/ili promjene dimenzija, i/ili deformacije, koje mogu biti trajnog, ili sezonskog karaktera.
 • Ako su pod utjecajem svjetlosti ili starenja nastale promjene u boji parketa;
 • Ako su oštećenja posljedica uobičajenog habanja, nestručne obnove, lošeg čišćenja, ili pogrešne njege površine parketa (neodgovarajući postupak njege, neodgovarajuća sredstva za čišćenje, ili kemijska sredstva…);
 • Ako su oštećenja na površini (ogrebotine, razdvajanja, tragovi) nastala usljed neodgovarajućeg korištenja, održavanja, ili skladištenja, posebno oštećenja, koja su nastala od potpetica cipela, nožica namještaja, kamenčića, kućnih ljubimaca i slično (pogledajte uputstva za čišćenje i održavanje drvenih podnih obloga);
 • Ako je materijal ugrađen u objekat, usprkos vidljivim greškama.
 

Rok garancije:

 • Garancijski rok počinje od dana kupovine.
 • Tvrtka Alpod d.o.o., daje garanciju za period od pet godina na kvalitetu materijala, koji je kupljen u tvrtki Alpod d.o.o., i dvije godine garancije na kvalitetu vlastitih usluga ugradnje u privatne stanove.
 • Za javne objekte i prostorije garancijski rok je dvije godine, kako za materijal, tako i za uslugu ugradnje.
 • U slučaju zloupotrebe, garancija prestaje važiti.
 • Za parkete, za koje proizvođač daje duži rok garancije, važe garanciski uvjeti proizvođača.

Garancijska izjava

Tvrtka Alpod d.o.o., daje garanciju na kvalitetu prodanih materijala, i na kvalitetu usluge iz područja podnih obloga, pod slujedećim uvjetima:

Uvjeti garancije:

 • Garancija važi za sve podne obloge koje su kupljene i/ili montirane od strane tvrtke Alpod d.o.o., od 01. sječnja 2007. godine, nadalje.
 • U slučaju pozitivno riješene reklamacije, tvrtka Alpod d.o.o. će zamjeniti materijal bez novčane naknade, ili/i odstraniti nepravilnosti, koje su nastale pri montaži.
 • Podnu oblogu mora montirati stručna osoba, po uputama proizvođača, i uz poštivanje općih standarda i normi, koje važe za podne obloge.
 • Tvrtka Alpod d.o.o. zadržava pravo, na popravak pojedinačnih ploča.
 • U slučaju da se proizvod više ne proizvodi, može da se zamjeni adekvatnim proizvodom iz trenutnog proizvodnog programa. Odluke o komercijalnom načinu rješavanja reklamacija donosi Alpod d.o.o., u dogovoru sa kupcem.
 • Garancija važi samo za količinu materijala sa greškom koja je ustanovljena zapisnikom, a ne za cijelu kupljenu količinu.
 • Za indirektnu štetu koja je nastala zbog nekvalitetnih proizvoda i usluga Alpod d.o.o., nije odgovoran.
 • Garancija se priznaje, samo ukoliko je reklamacija izvršena u pisanoj formi u roku od 8 dana od nastanka greške, i uz prilaganje originalnog, i u cijelosti plaćenog računa.
 • Očigledne i vidljive greške na podnim oblogama moraju se odmah prijaviti, a najkasnije u roku od 8 dana, i to prije ugradnje u objektu.
 • Visina garancijom priznate štete ovisi od vrijednosti novog materijala, i vremena koje je prošlo od dana kupovine. Svake godine vrijednost pada za 10%, što znači da se vrijednost zamjene zbog kvalitete materijala, u slučaju garancijskog perioda od 5 godina, svake godine smanjuje za 10% u odnosu na trenutnu cijenu, (npr. ako se greška pojavi nakon dvije godine od dana kupovine, vrijednost se smanjuje za 20%).
 

Garancija ne važi u slijedećim situacijama:

 • Ako su oštećenja nastala kao posljedica nestručne montaže od strane trećih osoba, i/ili neadekvatnih uvjeta prilikom, ili nakon ugradnje (pogledajte Uputstva za montiranje…).
 • Ako su oštećenja nastala zbog neodgovarajuće podloge (podloga mora biti ravna, čvrsta, kompaktna, čista, porozna, odgovarajućeg sastava itd.), ili upotrebom neodgovarajućeg ljepila i obloge.
 • Ako su oštećenja nastala uslijed vlage, insekata, nezgoda, više sile, ili prolijevanja vode;
 • Ako su uslijed grijanja, hlađenja, vlaženja, ili isušivanja prostorija, na podnim oblogama nastale vizuelne, i/ili promjene dimenzija, i/ili deformacije, koje mogu biti trajnog, ili sezonskog karaktera.
 • Ako su pod utjecajem svjetlosti ili starenja nastale promjene u boji podne obloge;
 • Ako su oštećenja posljedica uobičajenog habanja, nestručne obnove, lošeg čišćenja ili pogrešne njege površine poda (neodgovarajući postupak njege, neodgovarajuća sredstva za čišćenje ili kemijska sredstva);
 • Ako su oštećenja na površini (ogrebotine, razdvajanja, tragovi) nastala uslijed neodgovarajućeg korištenja, održavanja, ili skladištenja, posebno oštećenja koja su nastala od potpetica cipela, nožica namještaja, kamenčića, kućnih ljubimaca, i slično (pogledajte Uputstva za čišćenje i održavanje drvenih podnih obloga);
 • Ako je materijal ugrađen u objekat, unatoč vidljivim greškama.
 

Rok garancije:

 • Garancijski rok počinje od dana kupovine.
 • Tvrtka Alpod d.o.o., daje garanciju za period od pet godina, na kvalitetu materijala, i dvije godine garancije, na kvalitetu vlastite usluge ugradnje, za sve podne obloge kupljene od tvrtke Alpod d.o.o., i ugrađene u privatne stanove.
 • Za javne objekte i prostorije garancijski rok je dvije godine kako za materijal tako i za uslugu ugradnje.
 • U slučaju zloupotrebe, garancija prestaje važiti.
 • Za podne obloge za koje proizvođač daje duži rok garancije, važe garancijski uvjeti proizvođača.

Katalozi

Odaberite polja za prikaz. Drugi će biti skriveni. Povucite i ispustite da promijenite redoslijed.
 • Slika
 • SKU
 • Cijena
 • Opis
 • Težina
 • Dimenzije
 • Atributi
Click outside to hide the compare bar
Usporedi
Usporedi ×
Let's Compare! Continue shopping