LAK DUROLAK DD60 GNP POLUSIJAJ 2K PU 5 + 5 L

TOVER COATINGS – SB VARNISHES

Svi detalji o proizvodu
SKU: TOVCOA-DUR032 Kategorije: ,
Materijal
Vrsta proizvoda

Podrobnosti
Namjena upotrebe

Posebne svojstva

,